Tiếng hát vui trùng xa

Vui chiến trường tiếng hát bay xa