A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức năm 2019

PHÒNG GD&ĐT BÁC ÁI

TRƯỜNG PTDTBT

TIỂU HỌC PHƯỚC ĐẠI A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 03/TB-THPĐA

Phước Đại, ngày 29 tháng 8 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức năm 2019

 

 
 

 

Căn cứ Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 11/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy định về thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Công văn số 3894/UBND-VX ngày 06/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Kế hoạch số 543/KH-PGDĐT ngày 14/8/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bác Ái - năm 2019;

Trường PTDTBT Tiểu học Phước Đại A thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 cụ thể như sau:

1. Số lượng, vị trí cần tuyển: 02 người, trong đó Giáo viên Âm nhạc: 01 người; Giáo viên Tiếng Anh: 01 người.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

2.1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

a). Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo đều được đăng ký dự tuyển viên chức:

- quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

     b). Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

          - Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

          - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

           - Dị dạng về hình thể; phát âm không bình thường (nói ngọng, nói lắp, ..)

2.2. Tiêu chuẩn

2.2.1. Giáo viên Âm nhạc (Số lượng: 01 người)

          a) Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm tiểu học (hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm các chuyên ngành phù hợp) trở lên;

b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ Ngoại ngữ trình độ A trở lên;

c) Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A (hoặc chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản) trở lên.

2.2.2. Giáo viên Anh văn dạy tiểu học ( Số lượng: 01 người)

a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Anh văn (hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng  chuyên ngành Anh văn) trở lên;

b) Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Tiếng Anh tiểu học do cơ sở đào tạo đã được Bộ GD&ĐT chỉ định cấp;

c) Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A (hoặc chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản) trở lên;

d) Đảm bảo về năng lực ngôn ngữ và năng lực sư phạm để giảng dạy Tiếng Anh ở tiểu học.

3. Đăng ký dự tuyển

3.1. Phiếu đăng ký dự tuyển: Thực hiện theo mẫu quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP. ( Phát hành tại Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Bác Ái- địa chỉ: Tà Lú 1 - Phước Đại - Bác Ái - Ninh Thuận ).

3.2 Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/9/2019.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Trường PTDTBT Tiểu học Phước Đại A, Thôn Tà Lú 2 – xã Phước Đại – huyện Bác Ái; ĐT: 034 3778326 (gặp cô Thanh)

3.3. Lệ phí xét tuyển: 500 ngàn đồng/thí sinh (Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính)

4. Hình thức tuyển dụng và nội dung xét tuyển

4.1. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển.

4.2. Nội dung xét tuyển:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1. Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2. Thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

- Điểm thực hành được tính theo thang điểm 100.

-Thời gian thực hành theo thời gian tiết học ở tiểu học; Thực hành 02 tiết dạy/02 khối lớp khác nhau theo chuyên môn đào tạo đăng ký dự tuyển.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.

Lưu ý:

- Phiếu đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.

- Không tiếp nhận hồ sơ bị tẩy xoá, không ghi đầy đủ thông tin theo quy định.

- Nhà trường chỉ mời thực hành những thí sinh đảm bảo các tiêu chuẩn theo yêu cầu.

- Không trả lại Phiếu đăng ký dự tuyển đối với tất cả các trường hợp đã đăng ký dự tuyển; chỉ nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đúng mẫu.

Các thông tin liên quan đến tuyển dụng được niêm yết tại Trường PTDTBT Tiểu học Phước Đại A./.

 

Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GDĐT Bác Ái;

- Niêm yết tại đơn vị;

- Lưu: VT, HSTD

- Đăng trên website của trường                                                                              

 

                                                                                                       Nguyễn Thị Kim Uyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật ( dán ảnh 4x6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu số 2);

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Bản sao: Giấy khai sinh; hộ khẩu; Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp huyện trở lên cấp, ( chưa quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển)

- Bản sao các loại giấy tờ ưu tiên  ( nếu có) tại khoản 3, điểm 4, Điều 2 Nghị định  số 161/2018/ NĐ-CP ngày 29/11/2018.

- Hai phong bì có dán tem và ghi địa chỉ cụ thể người nhận tin.

- 03 ảnh 3x4.

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan